Uudised

RITA-Ränne projekti lõpparuanne

31.05.2021

Valminud on RITA-Ränne projekti lõpparuanne. Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring käsitles rändesõltuvust ja lõimumise väljakutseid Eestile riiklikul, kogukondlikul, tööhõive ja hariduslikul tasandil. 

Lõpparuanne on kättesaadav siin.

Loe lähemalt RITA-Ränne projekti lõpparuanne kohta

Konverentsil esitatud küsimuste vastused

04.02.2021

RITA-Ränne projekti konverentsil esitatud küsimuste vastused:


Raul Eamets: Tark tööjõud kompenseerib rahvastiku vähenemise

Kuidas te hindasite sisserände vanuskoosseisu? Ilmselt sisseränne on lähiajal suures osas pensionile jäävate Soome ehitajate tagasiränne, kes siia tööturule ei panusta.

2019 a andmetel oli sisserändajatest kuni 14 aastaseid 9%, 15-29 a oli 29%, 30-49 a. oli 43% ja 50 ja...

Loe lähemalt Konverentsil esitatud küsimuste vastused kohta

Konverentsi ülekanne

14.01.2021

RITA-ränne konverentsi "Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile” ülekannet on võimalik jälgida siin: https://worksup.com/...

Loe lähemalt Konverentsi ülekanne kohta

RITA-ränne projekti lõpukonverents

06.01.2021
2017. aastal ilmunud Eesti Inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20-25 aasta pärast ehk siis, kui praegu sündivad lapsed jõuavad tööturule.

Äsja lõppenud RITA-rände projekti üks põhijäreldus on see, et töötavate inimeste arv ei pruugi väheneda samas taktis...

Loe lähemalt RITA-ränne projekti lõpukonverents kohta

Projekti tööpakettide tegevuste seis ja tulemuste ülevaade

11.06.2020

RITA-ränne projekt lõppeb detsembris 2020. Järgnevalt on toodud ülevaade projekti tööpakettide seisudest ja tulemustest.


TP 1 projekti juhtimine. RITA-ränne projekti koordineerimise ja juhtimisega seotud tegevused on ajakavas ja jätkuvad projekti lõpuni. 


TP 2 ränne ja tööturg. Peamine osa tegevustest on lõppenud, sest tegevused algasid kohe projekti alguses. Prooviti mõista, milline...

Loe lähemalt Projekti tööpakettide tegevuste seis ja tulemuste ülevaade kohta

Ilmunud on uued publikatsioonid mitmekeelse hariduse teemal

31.03.2020

RITA-ränne projekti 7. tööpaketi (mitmekultuurilise kooli mudelid) tegevuste raames on ilmunud mitmekeelse hariduse toimimisega seotud tegurite mõju uuriv teadusartikkel ning sellele põhinev eestikeelne teemakokkuvõte.

Teadusartikkel: http...

Loe lähemalt Ilmunud on uued publikatsioonid mitmekeelse hariduse teemal kohta

RITA-ränne projekti juhtkomisjoni arutelu

16.10.2019

 

11. oktoobril toimus Tallinnas, Õpetajate Maja klassitsistliku stiiliga koosolekuruumi inspireerivas atmosfääris, RITA-ränne projekti järjekordne arutelu. Kohal olid projektiga seotud partnerid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Rakendusuuringute Keskusest CentAR ja Eesti Teadusagentuurist. Samuti olid kohal Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,...

Loe lähemalt RITA-ränne projekti juhtkomisjoni arutelu kohta

Algasid RITA-ränne lõimumisteemalised koostööseminarid koolidega

26.03.2019

 

Kevadel 2019 toimuvad koostööseminarid koolidega on ellu kutsutud selleks, et toetada projektis eesmärgiks seatud lõimitud kooli- ja kogukonnamudelite väljatöötamist. Vaid koostöös lõimimise protsessi osapooltega on võimalik leida lahendusteid eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste suurema kaasatuse saavutamiseks ja kogukondade eraldatuse...

Loe lähemalt Algasid RITA-ränne lõimumisteemalised koostööseminarid koolidega kohta

Kutse: Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2019 „Haridus ja lõimumine“

14.02.2019

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool, Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt kutsuvad Teid konverentsile:

Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2019 “Haridus ja lõimumine” Tallinnas KUMU kunstimuuseumis 29. märtsil 2019.

Arvult juba seitsmes Põhja- ja Baltimaade...

Loe lähemalt Kutse: Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2019 „Haridus ja lõimumine“ kohta

RITA-ränne projekti arutelu

25.10.2018

12. oktoobril toimus RITA-ränne projekti arutelu ministeeriumitega. Esitleti Soomes elavate eestlaste registrianalüüsi tulemusi ja uue aasta alguses algava küsitluse “Eestlased Soomes” ankeedi mustandit. Projektiga seotud ministeeriumid esitasid oma nägemusi ja vajadusi vastavalt projekti uurimisteemadele. Peagi lõppeb RITA-ränne projekti esimene aasta ja anname teada, kuhu töödega jõutud on.

...

Loe lähemalt RITA-ränne projekti arutelu kohta