Kutse: Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2019 „Haridus ja lõimumine“

14.02.2019

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Tartu Ülikool, Siseministeerium ja Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt kutsuvad Teid konverentsile:

Põhja- ja Baltimaade rändekonverents 2019 “Haridus ja lõimumine” Tallinnas KUMU kunstimuuseumis 29. märtsil 2019.

Arvult juba seitsmes Põhja- ja Baltimaade rändekonverents Tallinnas keskendub rändepoliitika väljakutsetele ja eelkõige hariduse rollile sisserändajate lõimumisel vastuvõtvate riikide ühiskonda ja tööturule.

Ettekandepidajad Põhjalast, Saksamaalt ja Eestist räägivad tudengirände mõjudest sihtriikidele Euroopa kogemuste põhjal ning rahvusvahelise tudengirände suundumustest Eestis, Soomes ja Rootsis. Soome Migratsiooniinstituudi direktor Tuomas Martikainen keskendub oma ettekandes rände globaalsetele tulevikusuundumustele. Tartu Ülikooli prorektor Aune Valk arutleb ingliskeelse kõrghariduse rolli üle rahvusülikoolis. Konverentsi teine paneel, mille korraldab Euroopa Rändevõrgustiku Eesti Kontaktpunkt, on pühendatud nende kogemuste käsitlemisele, mis on viimaste uuringute põhjal Euroopas välistudengite lõimimisel rakendust leidnud. Professor Margus Pedaste ja Laura Kirss Tartu Ülikoolist annavad RITA-projekti raames läbi viidavate uuringute põhjal ülevaate lõimumisest Eesti koolis.

Konverents toimub koostöös Soome Migratsiooniinstituudi, Malmö Migratsiooni-, Mitmekesisuse ja Heaoluinstituudi, Põhjamaade Heaolukeskuse, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rootsi Saatkonnaga Tallinnas ja paljude teiste partnerorganisatsioonidega ning algatusega Kust sa tead?

Konverentsil osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda hiljemalt 20. märtsil 2019: http://registration.amarela.ee/nbmigra2019/ Kohtade arv on piiratud!

Sündmuse täpsema kirjelduse, päevakava ja praktilise info leiab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kodulehelt: https://www.norden.ee/et/regionaalne-koostoo/rahvastiku-areng/raendekonverents-2019

 Kohtumiseni!

Kontakt:
Madis Kanarbik
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja
madis.kanarbik@norden.ee
+372 50 46 570