RITA-ränne projekti juhtkomisjoni arutelu

16.10.2019

 

11. oktoobril toimus Tallinnas, Õpetajate Maja klassitsistliku stiiliga koosolekuruumi inspireerivas atmosfääris, RITA-ränne projekti järjekordne arutelu. Kohal olid projektiga seotud partnerid Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Rakendusuuringute Keskusest CentAR ja Eesti Teadusagentuurist. Samuti olid kohal Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad, kes on projekti läbiviimisega tihedalt seotud.

Päeva esimeses pooles toimusid ettekanded ning koosoleku lõpuks kinnitati projekti III kvartali tegevusaruanne.

Projektiga seotud ettekanded olid järgnevad:

Rände teemade ülevaade - Tiit Tammaru (Tartu Ülikool)

Eesti lõimumiskava 2035 lähtekohtade arutelu - Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

IV tööpaketi (kogukonnad) tulemused:

Uussisserändajate lõimumine Tallinnas, Tartus, Narvas ja Pärnus lõimumisindeksite alusel – Ave Roots (Tartu Ülikool)

Sotsiaalsete kogukondade kujundamise võimalused Eestis: koolide ja uussisserändajate kogemused - Marko Uibu (Tartu Ülikool)

Konfliktsuse ja marginaliseerumise näitajad –Helina Maasing (Tallinna Ülikool)

Arvamuste polariseerumine Facebookis Euroopa rändekriisi kontekstis - Sander Salvet (Tartu Ülikool)

Rita-ränne koosolek

RITA_ränne koosolek1