News

Keelefoorum 5.-6. novembril Tallinnas

25.10.2018

Kaheksas keelefoorum võtab kokku keelevaldkonna olulised arengud Eestis, Lätis ja Leedus, pakkudes ülevaadet riikide keelepoliitikast, keelestrateegiate hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. Missugused eesmärgid, mis roll ja mis vastutus on kavandamisel olevates visioonides ja strateegiates kanda riiklikul keelepoliitikal? Diskussioonide keskpunktis on haridus kui riigi keelekeskkonna kujundamise peamisi hoobasid. Töörühmades otsitakse...

Read more about Keelefoorum 5.-6. novembril Tallinnas

Mitmekeelse õppe konverents 1.-2. novembril Tallinnas

25.10.2018

1.-2. novembril toimub Tallinnas SA Innove poolt korraldatav "Mitmekeelse õppe konverents".

Konverentsi põhiteema on "Mitmekeelne õpe saja-aastases Eesti Vabariigis". Konverentsile oodatakse mitmekeelse õppega seotud asutuste ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajaid.

Rohkem infot ja ürituse kava leiate konverentsi...

Read more about Mitmekeelse õppe konverents 1.-2. novembril Tallinnas

Keeleõppe teemaline doktoritöö

15.06.2018

RITA-ränne projekti eesti keele õppe töörühma liige Mare Kitsnik käsitles oma doktoritöös eesti keele kui teise keele kirjaliku suhtlemisoskuse arengu seost sõnavara ja grammatika arenguga. Selleks uuris ta täiskasvanute eesti keele kui teise keele riiklike tasemeeksamite kirjutamisosa sooritusi.

Töö tulemusel selgus, et eesti keele kui teise keele verbikonstruktsioonid arenevad kindlate seaduspärasuste järgi. Keele arenemiseks õppija...

Read more about Keeleõppe teemaline doktoritöö

Mis suunas areneb tulevikumajandus ja mis oskusi vajatakse?

14.06.2018

Viimases Riigikogu toimetiste numbris arutleb RITA-ränne projekti juht, Tartu Ülikooli sotsiaalvaldkonna dekaan ja makroökonoomika professor Raul Eamets, tulevikumajanduse trendide üle. Teema on otseselt seotud RITA-ränne projekti TP 2 ränne ja tööturg teemadega.

Täismahus artiklit saab lugeda siit.

...

Read more about Mis suunas areneb tulevikumajandus ja mis oskusi vajatakse?

Rahvastikupoliitika alused 2018

16.05.2018

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni eestvedamisel valmis dokument “Eesti rahvastikupoliitika põhialused aastateks 2018–2035”. Tegemist on riigi peamise stratgeegiadokumendiga, millest hakkavad hargnema teised strateegiadokumendid ja valdkondlikud arengukavad. Dokumenti “Eesti rahvastikupoliitika põhialused aastateks 2018–2035” hakkab järgnevalt menetlema Riigikogu.

 RITA ränne projekt oli...

Read more about Rahvastikupoliitika alused 2018

Rändekonverents 2018

26.03.2018

22. märtsil toimus Tallinnas, KUMUs toimuva Põhja- ja Baltimaade rändekonverents, mille keskmes oli sel korral rändeajastuga kaasnevad uued väljakutsed migratsioonipoliitika arengule. Konverents keskendus sel korral küsimustele, kuidas aidata kaasa sisserändajate lõimumisele tööturule ning ohjata lõimumise abil ebaseaduslikku töötamist, tulla toime kultuurilise mitmekesisuse väljakutsetega rändeajastul ning tagada heaolu kasv ühiskonnas.

... Read more about Rändekonverents 2018

RITA-ränne projekt sai Eesti Teadusagentuurilt heakskiidu

01.12.2017

Eesti Teadusagentuur kiitis heaks rände ja lõimumise alase rakendusprojekti aastateks 2018-2020. Tegemist on riigi suurima sotsiaalteaduste alase uuringuhankega. Projekti juht on Tiit Tammaru ja kaasjuht Raul Eamets, osalevad töörühmad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, lisaks mõttekojad CENTAR ja Praxis ning OÜ Positium, Riigi poolt on juhtivaks partneriks Haridus- ja Teadusministeerium, keda esindab Aune Valk. Jääme ootama põnevat...

Read more about RITA-ränne projekt sai Eesti Teadusagentuurilt heakskiidu