RITA-Ränne projekti lõpparuanne

Valminud on RITA-Ränne projekti lõpparuanne. Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring käsitles rändesõltuvust ja lõimumise väljakutseid Eestile riiklikul, kogukondlikul, tööhõive ja hariduslikul tasandil. 

Lõpparuanne on kättesaadav siin.