RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele

Viimased uudised:

RITA-ränne projekti arutelu

Oktoober 25, 2018

12. oktoobril toimus RITA-ränne projekti arutelu ministeeriumitega. Esitleti Soomes elavate eestlaste registrianalüüsi tulemusi ja uue aasta alguses algava küsitluse “Eestlased Soomes” ankeedi mustandit. Projektiga seotud ministeeriumid esitasid oma nägemusi ja vajadusi vastavalt projekti uurimisteemadele. Peagi lõppeb RITA-ränne projekti esimene aasta ja anname teada, kuhu töödega jõutud on.

Keelefoorum 5.-6. novembril Tallinnas

Oktoober 25, 2018

Kaheksas keelefoorum võtab kokku keelevaldkonna olulised arengud Eestis, Lätis ja Leedus, pakkudes ülevaadet riikide keelepoliitikast, keelestrateegiate hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest. Missugused eesmärgid, mis roll ja mis vastutus on kavandamisel olevates visioonides ja strateegiates kanda riiklikul keelepoliitikal? Diskussioonide keskpunktis on haridus kui riigi keelekeskkonna kujundamise peamisi hoobasid.

Mitmekeelse õppe konverents 1.-2. novembril Tallinnas

Oktoober 25, 2018

1.-2. novembril toimub Tallinnas SA Innove poolt korraldatav "Mitmekeelse õppe konverents".

Konverentsi põhiteema on "Mitmekeelne õpe saja-aastases Eesti Vabariigis". Konverentsile oodatakse mitmekeelse õppega seotud asutuste ja teiste haridusvaldkonnas tegutsevate asutuste esindajaid.

Rohkem infot ja ürituse kava leiate konverentsi kodulehelt.

Keeleõppe teemaline doktoritöö

Juuni 15, 2018

RITA-ränne projekti eesti keele õppe töörühma liige Mare Kitsnik käsitles oma doktoritöös eesti keele kui teise keele kirjaliku suhtlemisoskuse arengu seost sõnavara ja grammatika arenguga. Selleks uuris ta täiskasvanute eesti keele kui teise keele riiklike tasemeeksamite kirjutamisosa sooritusi.

Töö tulemusel selgus, et eesti keele kui teise keele verbikonstruktsioonid arenevad kindlate seaduspärasuste järgi. Keele arenemiseks õppija kõigepealt kuulma-nägema enda jaoks huvitavat algupärast keelekasutust.