RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele

Viimased uudised:

RITA-Ränne projekti lõpparuanne

31.05.2021

Valminud on RITA-Ränne projekti lõpparuanne. Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring käsitles rändesõltuvust ja lõimumise väljakutseid Eestile riiklikul, kogukondlikul, tööhõive ja hariduslikul tasandil. 

Lõpparuanne on kättesaadav siin.

Read more about RITA-Ränne projekti lõpparuanne

Konverentsil esitatud küsimuste vastused

04.02.2021

RITA-Ränne projekti konverentsil esitatud küsimuste vastused:


Raul Eamets: Tark tööjõud kompenseerib rahvastiku vähenemise

Kuidas te hindasite sisserände vanuskoosseisu? Ilmselt sisseränne on lähiajal suures osas pensionile jäävate Soome ehitajate tagasiränne, kes siia tööturule ei panusta.

2019 a andmetel oli sisserändajatest kuni 14 aastaseid 9%, 15-29 a oli 29%, 30-49 a. oli 43% ja 50 ja...

Read more about Konverentsil esitatud küsimuste vastused

Konverentsi ülekanne

14.01.2021

RITA-ränne konverentsi "Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile” ülekannet on võimalik jälgida siin: https://worksup.com/...

Read more about Konverentsi ülekanne

RITA-ränne projekti lõpukonverents

06.01.2021
2017. aastal ilmunud Eesti Inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20-25 aasta pärast ehk siis, kui praegu sündivad lapsed jõuavad tööturule.

Äsja lõppenud RITA-rände projekti üks põhijäreldus on see, et töötavate inimeste arv ei pruugi väheneda samas taktis...

Read more about RITA-ränne projekti lõpukonverents