Avaleht

RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele

Viimased uudised

#Uudised
Vaikimisi pilt

RITA-Ränne projekti lõpparuanne

Valminud on RITA-Ränne projekti lõpparuanne. Eesti Teadusagentuuri tellitud uuring käsitles rändesõltuvust ja lõimumise väljakutseid Eestile riiklikul, kogukondlikul, tööhõive ja hariduslikul tasandil.  Lõpparuanne on kättesaadav siin.

Loe edasi
#Uudised
Vaikimisi pilt

Konverentsil esitatud küsimuste vastused

RITA-Ränne projekti konverentsil esitatud küsimuste vastused: Raul Eamets: Tark tööjõud kompenseerib rahvastiku vähenemise Kuidas te hindasite sisserände vanuskoosseisu? Ilmselt sisseränne on lähiajal suures osas pensionile jäävate Soome ehitajate tagasiränne, kes siia tööturule ei panusta. 2019 a andmetel oli sisserändajatest kuni …

Loe edasi
#Uudised
Vaikimisi pilt

Konverentsi ülekanne

RITA-ränne konverentsi “Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile” ülekannet on võimalik jälgida siin: https://worksup.com/app/#/event/agenda/plan

Loe edasi
#Uudised
Vaikimisi pilt

RITA-ränne projekti lõpukonverents

2017. aastal ilmunud Eesti Inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20-25 aasta pärast ehk siis, kui praegu sündivad lapsed jõuavad tööturule. Äsja lõppenud …

Loe edasi