RITA-RÄNNE projekt aitab välja töötada teaduslikult põhjendatud innovaatilisi lähenemisi rände ja lõimumise protsesside juhtimiseks Eestis, eesmärgiga aidata kaasa majanduse arengule ja ühiskonna sidususe suurenemisele

Viimased uudised:

Konverentsil esitatud küsimuste vastused

04.02.2021

RITA-Ränne projekti konverentsil esitatud küsimuste vastused:


Raul Eamets: Tark tööjõud kompenseerib rahvastiku vähenemise

Kuidas te hindasite sisserände vanuskoosseisu? Ilmselt sisseränne on lähiajal suures osas pensionile jäävate Soome ehitajate tagasiränne, kes siia tööturule ei panusta.

2019 a andmetel oli sisserändajatest kuni 14 aastaseid 9%, 15-29 a oli 29%, 30-49 a. oli 43% ja 50 ja...

Loe lähemalt Konverentsil esitatud küsimuste vastused kohta

Konverentsi ülekanne

14.01.2021

RITA-ränne konverentsi "Ränne kui võimalus ja väljakutse Eesti ühiskonnale ja koolile” ülekannet on võimalik jälgida siin: https://worksup.com/...

Loe lähemalt Konverentsi ülekanne kohta

RITA-ränne projekti lõpukonverents

06.01.2021
2017. aastal ilmunud Eesti Inimarengu aruanne tõi välja, et rahvastiku arvu vähenemist on võimalik kompenseerida sündimuse suurendamise ja sisserändega. Tööealise elanikkonna vähenemist aitab suurem sündimus tasakaalustada alles 20-25 aasta pärast ehk siis, kui praegu sündivad lapsed jõuavad tööturule.

Äsja lõppenud RITA-rände projekti üks põhijäreldus on see, et töötavate inimeste arv ei pruugi väheneda samas taktis...

Loe lähemalt RITA-ränne projekti lõpukonverents kohta

Projekti tööpakettide tegevuste seis ja tulemuste ülevaade

11.06.2020

RITA-ränne projekt lõppeb detsembris 2020. Järgnevalt on toodud ülevaade projekti tööpakettide seisudest ja tulemustest.


TP 1 projekti juhtimine. RITA-ränne projekti koordineerimise ja juhtimisega seotud tegevused on ajakavas ja jätkuvad projekti lõpuni. 


TP 2 ränne ja tööturg. Peamine osa tegevustest on lõppenud, sest tegevused algasid kohe projekti alguses. Prooviti mõista, milline...

Loe lähemalt Projekti tööpakettide tegevuste seis ja tulemuste ülevaade kohta