Ilmunud on uued publikatsioonid mitmekeelse hariduse teemal

31.03.2020

RITA-ränne projekti 7. tööpaketi (mitmekultuurilise kooli mudelid) tegevuste raames on ilmunud mitmekeelse hariduse toimimisega seotud tegurite mõju uuriv teadusartikkel ning sellele põhinev eestikeelne teemakokkuvõte.

Teadusartikkel: http://www.kirj.ee/public/trames_pdf/2020/issue_1/Trames-1-2020-27-51.pdf

Teemakokkuvõte: https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ranne/files/mitmekeelse_hariduse_toimimimine_ja_edukus_10.pdf